Yıllarca bizlere gazete ve dergi sayfalarında telkin edilen, öğrencilerin okul kitaplarında senelerce gerçekmiş gibi anlatılan ve insanın sahte tarihinin önemli bir delili gibi sunulmuş olan bir maymun adam vardır. Eğik yürüyüşü, hayvansı görünümü, yanındaki garip görünümlü karısı, elindeki sopası ile yaşadığı hayali sosyal hayat içinde resmedilen bu sahte maymun adama bir de telafuzu dahi oldukça zor Latince bir isim verilmiştir: Hesperopithecus haroldcookii.

Hesperopithecus haroldcookii, dünyanın en tanınmış dergilerinde defalarca yeniden çizilmiş, resmedilmiş, rekonstrüksiyonları yapılmış, dünyanın en tanınmış hatta Nobel ödüllü bilim adamları tarafından konferanslarda tanıtılmış, üzerine tezler hazırlanmış, nerede nasıl yaşadığı, nasıl bir sosyal hayatı olduğu, nasıl yürüdüğü, nasıl konuştuğu konusunda bilim adamlarının defalarca tartıştığı oldukça tanıdık bir isimdir aslında. Bu, Nebraska Adamı'dır.

Burada önemli bir nokta vardır: Darwinist bilimadamlarının yıllarca üzerinde çalışma yaptığı ve öğrencilerine yıllarca eğitim verdiği Hesperopithecus haroldcookii üzerindeki bütün bu hayali senaryo, yalnızca tek bir diş üzerinden kurgulanmıştır. Ardından o dişin de, insana da maymuna da ait olmadığı, gerçekte yalnızca bir domuz dişi olduğu ortaya çıkmıştır.

Nebraska adamı, Darwinistlerin görsel telkinlerle yaptığı sahtekarlığın boyutlarını anlamak için iyi bir örnektir. Fakat tek örnek değildir. Darwinistlerin sosyal hayat içinde tüm uzuvlarıyla çok detaylı çizimini yaptığı tüm hayali maymun adamlar kimi zaman sadece bir serçe parmak fosilinden, bir kaval kemiğinden, ya da bir dişten oluşur. Kimi zaman fosillerin iskeletlerinin bir bölümüne de ulaşılır, fakat bunlara öyle bir rekonstrüksiyon yapılır, bu canlılar öyle bir resmedilir ki, karşımıza çok kapsamlı birmaymun adamçıkar. Oysa bu bir aldatmacadır.

Rekonstrüksiyonlar ve evrimci çizimler, insanları yönlendirebilmek, sanki evrim varmış telkinini vermek için oldukça kapsamlı kullanılırlar. Nebraska adamı örneğinde gördüğümüz gibi, oluşturulan resim veya rekonstrüksiyon tamamen onu yapan kişinin hayal gücüne dayanır. Gerçekte böyle birmaymun adam, asla ve hiçbir zaman yaşamamıştır. Nitekim bulunan tümkafatası ve iskeletlerin tamamı, ya insana ya da özellikle soyu tükenmiş bir maymuna aittir. Fakat çizilen resimile verilecek telkinin altyapısı hazırlanmış olur.

Darwinist gazete, dergi ve TV'lerde rastlanılan tüm maymun adamlar, tüm dino-kuşlar, tüm sudan karaya ulaşmaya çalışan canlılar hayalidir. Bunlar, tamamen bunu yapan sanatçıların hayal güçlerini yansıtır. Bunların sahtekarlık olduğu ortaya çıkarıldığında ise, usulca geri alınırlar. Darwinist basın bu sahtekarlığın boyutlarının anlaşılmaması için oldukça titizdir. Fakat elbette artık sahtekarlıkları gizleme politikaları sonuç vermemekte, bütün Darwinist aldatmacalar bir bir ve anında ortaya çıkarılmaktadır.