Kafa karıştırıcı detaylar ve saçma haberler Darwinistlerin psikolojik savunma yöntemlerinin önemli bir parçasını oluşturur. Mantıksız detaylarla zihinleri boğmak, Darwinist hipnoz yönteminin bir parçasıdır. Darwinist yayınlarda bu amaçla verilen haberler ile asıl hedef, konu hakkında bilgisi olmayan bazı insanlara, evrimin bir sahtekarlık olduğunu unutturabilmek ve onların beyinlerini, "patatesle mi yoksa solucanla mı daha yakın akrabayız?" gibi olağanüstü derecede saçma bir soru ile meşgul edebilmektir. Darwinistler, mantıksız detayları işte bu amaç için kullanırlar.

Evrimciler, Darwin'den hatta Sümerler'den beri bunu savunmuşlardır. Tesadüf iddiası, evrim teorisinin temelini teşkil eden büyük bir rezalet, Darwinistler açısından yüz karası bir izahtır.

Bir Darwinist yayında "kangurularla akrabaymışız", "aç kaldık o yüzden dik yürümeye başladık", "hıçkırık kurbağadan miras kalmış" şeklindeki olağanüstü derecede mantıksız haberlerin tümünün amacı dikkati dağıtmaktır. Sanki evrim ispatlanmış bir gerçekmiş de, geriye sadece hıçkırığın ortaya çıkışı sorunu kalmış gibi bir izlenim uyandırmaya çalışırlar.

Yoğun olarak böyle haberlerin etkisinde kalan konu hakkında yeterince bilgisi olmayan kişiler bu telkini kolaylıkla alırlar. Bu aldatıcı haberlerin etkisiyle evrimin açıklayamadığı birkaç küçük konu kaldığını, onlara da nihayet bir açıklama getirildiğini zannederler. Darwinistlerin yıllardır sürdürdükleri kitle aldatmacası bu sistemle yürür. Kitle hipnozu bu sahte yöntemle başarılı şekilde sürdürülür.